O Nas

Maciej Choiński  – pomysłodawca i założyciel projektu CATCH-ME.

Techniczna wiedza wyniesiona z wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska warszawskiej szkoły SGGW, połączona z zamiłowaniem do koncepcji inteligentnego miasta oraz świadomością ekologiczną zaowocowała pomysłem na aplikacje CATCH-ME.

Całe dotychczasowe doświadczenie zawodowe związał z transportem i logistyką co miało kluczowy wpływ na koncepcje i kształt aplikacji.