W żadnym wypadku CATCH-ME nie jest aplikacją umożliwiającą przewóz osób, a kierowcy nie świadczą usług taksówkarskich za pośrednictwem Platformy. Czynnikiem, który odróżnia carpooling od zorganizowanego transportu zbiorowego, jest fakt, że ten pierwszy odbywa się przy okazji podróży kierowcy, a nie wyłącznie na życzenie pasażera. Znaczy to, że kierowca i tak musiałby ponieść wydatek na podróż, natomiast Pasażerowie pozwalają jedynie na ograniczenie kosztów związanych z przejazdem.