Zapisując się na daną Trasę Użytkownik zawsze ma wybór- widzi profil Kierowcy, lub zapisującego się Pasażera a dzięki możliwości dodawania ocen po każdej zakończonej Trasie, społeczność CATCH-ME uwiarygadnia każdego z Użytkowników. Poza średnią oceną widoczną przez Użytkowników, przed rozpoczęciem Trasy można skontaktować się telefonicznie z współpasażerami (pasażer z kierowcą i kierowca z pasażerami).

Wszelkie szkody, poniesione przez Pasażera, powstałe podczas wspólnego przejazdu pokrywane są z obowiązkowego w prawie polskim OC, a dzielenie kosztów podróży nie ma wpływu na ważność ubezpieczenia kierowcy.

W przypadku jakichkolwiek nadużyć po stronie pasażera / kierowcy, łamania Regulaminu Platformy przez danego Użytkownika, lub błędnego naliczenia Dopłat przez Kierowcę za fizycznie nieodbyty wspólny przejazd, należy zgłosić daną Trasę z poziomu Historii lub napisać maila na adres [email protected]