Najczęściej zadawane Pytania


Zapisując się na daną Trasę Użytkownik zawsze ma wybór- widzi profil Kierowcy, lub zapisującego się Pasażera a dzięki możliwości dodawania ocen po każdej zakończonej Trasie, społeczność CATCH-ME uwiarygadnia każdego z Użytkowników. Poza średnią oceną widoczną przez Użytkowników, przed rozpoczęciem Trasy można skontaktować się telefonicznie z współpasażerami (pasażer z kierowcą i kierowca z pasażerami).

Wszelkie szkody, poniesione przez Pasażera, powstałe podczas wspólnego przejazdu pokrywane są z obowiązkowego w prawie polskim OC, a dzielenie kosztów podróży nie ma wpływu na ważność ubezpieczenia kierowcy.

W przypadku jakichkolwiek nadużyć po stronie pasażera / kierowcy, łamania Regulaminu Platformy przez danego Użytkownika, lub błędnego naliczenia Dopłat przez Kierowcę za fizycznie nieodbyty wspólny przejazd, należy zgłosić daną Trasę z poziomu Historii lub napisać maila na adres [email protected]

Zasadą działania portalu wspólnych przejazdów jest dzielenie się przez kierowców kosztami swoich przejazdów z pasażerami oraz to, że kierowcy oferują miejsca pasażerom przy okazji podróży, którą planują odbyć. Założeniem działania takiego portalu jest fakt, że głównym celem kierowcy jest dojechanie do miejsca docelowego związanego z jego życiem prywatnym, a nie zabranie pasażerów. W takiej sytuacji, gdy po stronie kierowcy nie powstaje dochód, nie ma podstawy do opodatkowania. Istotą bowiem jest współdzielenie kosztów, a nie uzyskiwanie przychodów. Należy zwrócić uwagę, że stała działalność związana z komercyjnym przewozem osób, a więc nastawiona na osiąganie zysku, musi być zarejestrowana i może oznaczać konieczność opodatkowania usług podatkiem VAT.  Natomiast wspólne przejazdy – jako okazjonalne zabieranie ze sobą osób podróżujących w tym samym kierunku w zamian za zwrot kosztów paliwa – nie noszą cech stałej zarobkowej działalności gospodarczej. Nie występuje więc też obowiązek podatkowy z tytułu VAT. Kierowca musiałby podlegać opodatkowaniu, jeśli suma pieniędzy, którą otrzymałby od pasażerów, byłaby wyższa niż koszty podróży, a więc osiągnąłby dochód. Kwota, która nie przekracza kosztów, określana jest mianem przychodu i nie podlega opodatkowaniu, jednocześnie maksymalna wysokość Dopłat jest odgórnie ustalona przez serwis i nie pozwala kierowcy osiągać zysku.
Aplikacje CATCH-ME można ściągnąć na telefon bezpłatnie. Bezpłatne jest również stworzenie konta i dodanie Trasy jako Kierowca, natomiast aby zapisać się na istniejącą Trasę, Pasażer musi posiadać odpowiednie środki na Swoim koncie w aplikacji (dokonując wpłatę przyciskiem „Dodaj” po zalogowaniu do aplikacji w zakładce Finanse). Przy zasileniu konta, a więc dokonując wpłaty, operator płatniczy potrąca 1,3% wpłacanej kwoty. Na koncie Użytkownika dodane są więc środki pomniejszone o wspomnianą prowizje płatniczą. Za każdą odbytą podróż CATCH-ME potrąca prowizję niezbędną do dalszego funkcjonowania Platformy: 29gr + 10% kosztu Dopłaty. Prowizja ta jest już jednak wliczona w koszcie przejazdu, a wiec wyświetlana kwota którą Pasażer ma zapłacić za wspólną Trasę, uwzględnia Dopłatę dla Kierowcy oraz prowizję dla CATCH-ME.
W żadnym wypadku CATCH-ME nie jest aplikacją umożliwiającą przewóz osób, a kierowcy nie świadczą usług taksówkarskich za pośrednictwem Platformy. Czynnikiem, który odróżnia carpooling od zorganizowanego transportu zbiorowego, jest fakt, że ten pierwszy odbywa się przy okazji podróży kierowcy, a nie wyłącznie na życzenie pasażera. Znaczy to, że kierowca i tak musiałby ponieść wydatek na podróż, natomiast Pasażerowie pozwalają jedynie na ograniczenie kosztów związanych z przejazdem.
Aplikacja CATCH-ME jest ogólnopolska i można z niej korzystać wszędzie tam, gdzie dostępna jest sieć Internetowa. Nową Trasę można dodać z każdego adresu, objętego w mapach Google. Aplikacja wyświetla jednak jedynie Trasy spełniające kryteria wyszukiwania, znajdujące się w promieniu 1km od Trasy Kierowcy.